Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Despre Comună

17 January 2018
Comuna Groşi este situată în judeţul Maramureş, la 5 km sud de municipiul Baia Mare având 3 sate componente: Groşi, Ocoliş şi Satu Nou de Jos, aşezate în unitatea de relief specifică zonei de contact a dealurilor din depresiunea Baia Mare şi zona muntoasă. 
Localitatea Groşi este atestată documentar din anul 1411, însă primii locuitori s-au aşezat aici cu mult înainte. O legendă transmisă din generaţie în generaţie spune că în urmă cu câteva sute de ani, zona era acoperită cu păduri de stejar cu trunchiul foarte gros în care oamenii locului işi găseau adăpost din calea barbarilor. O parte a localităţii poartă şi azi denumirea de “buciumi”. Un urmaş al falnicilor copaci care are vechimea de peste 300 de ani, declarat monument al naturii, poate fi văzut şi azi la intrarea în localitate.