Cursuri gratuite

Cursuri gratuite in cadrul proiectului cofinantat din Fondul Social European,Programul Operatioanl Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin proiectul ,,Pastrarea traditiilor satului romanesc prin invatare continua,, perioada octombrie 2009-octombrie 2011
-cursurile se finalizeaza cu certificate de absolvire sau calificare recunoscute national si international

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!