Investiţii în derulare

1. Alimentarea cu apă a localității Groși, jud. Maramures - finanțat prin O.U.G. 7/2006
2. Rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră a localității Satu Nou de Jos și extindere și modernizare drum de interes local, comuna Groși, judetul Maramureș - finanțare prin F.E.A.D.R.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!