Prezentare generală

Comuna Groşi este situată în partea central-vestică a judeţului Maramureş, în nord-vestul României. Limitele judeţului Maramureş au luat fiinţă în anul 1968, ca urmare a împărţirii administrativ-teritoriale din timpul socialismului,  păstrându-se şi astăzi. Comuna aparţine din punct de vedere administrativ-teritorial judeţului Maramureş, dar fiind încadrată Depresiunii Baia Mare, nu faca parte din “Ţara Maramureşului”, întrucât caracteristicile acesteia se pierd la bariera montană Oaş- Gutâi-Ţibleş. Se păstrează şi aici, totuşi, câteva din trăsăturile ţinutului cu istorie străveche, legat dintotdeauna, prin creaţia sa materială şi spirituală de glia şi fiinţa neamului românesc, cu oamenii care şi-au făcut o mândrie din a păstra datinile strămoşeşti.
Coordonatele geografice ale comunei sunt de 47o 36` lat N şi 23o 36` long E.  
Suprafaţa totală ocupată de comună este de 23,5 km2.

Limitele comunei Groşi sunt determinate de:
 • teritoriul municipiului Baia Mare, la nord
 • oraşul Baia Sprie, prin localitatea Satu Nou de Sus, în nord-est
 • teritoriul comunei Dumbrăviţa, prin localităţile Dumbrăviţa şi Rus, în est şi sud-est:comuna Săcălăşeni, prin satul Chechiş, în sud-vest
 • teritoriul comunei Recea, prin satul Mocira, la vest. 

Teritoriul comunei Groşi aparţine Depresiunii Baia Mare, situată în zona de contact dintre Platforma Someşană şi Carpaţii Orientali. Relieful are forme specifice regiunii de contact a dealurilor din depresiunea Baia Mare cu zona montană, specific zonelor de deal cu mari denivelări de teren alternate cu mici depresiuni plane. Înălţimile comunei variază în limite foarte mici, între 160-320 m.

Reşedinţa comunei este localitatea Groşi, în componenţa comunei intrând încă două sate, Ocoliş şi Satu Nou de Jos. Faţă de reşedinţa de comună, satele sunt situate la distanţe cuprinse cuprinse între 5 km – Ocoliş şi 4 km – Satu Nou de Jos. 
Localitatea Groşi, suburbană municipiului Baia Mare, la 5 km sud-est de acesta, este legată de acesta prin drumul judeţean Baia Mare – Cărbunari – Târgu Lăpuş. 
Legătura comunei cu municipiul Baia Mare se face pe şosea prin intermediul a două drumuri judeţene asfaltate care trec prin localitatea Groşi şi Satu Nou de Jos, iar localitatea Ocoliş are acces pe drumul comunal pietruit până la drumul judeţean asfaltat ce trece prin Satu Nou de Jos. Distanţa faţă de Baia Mare este de 5 km pentru localităţile Groşi şi Satu Nou de Jos şi 10 km pentru Ocoliş.

Populaţia
La începutul anilor 1990, populaţia totală a comunei era de 2798 locuitori, iar la recensământul din anul 2002, dinamica demografică a urmat cursul scăderii numerice a populaţiei înregistrat la nivelul întregii ţări, ajungând la 2354 locuitori. 

În distribuţia populaţiei pe sate, se constată că aproape jumătate din populaţia comunei este domiciliată în reşedinţa de comună: 45% din total, adică 1059 locuitori. Celelalte două localităţi ale comunei înregisrează un număr de locuitori mai redus: Satu Nou de Jos 707 locuitori şi Ocoliş 588 locuitori.

În prezent, locuitorii comunei Groşi sunt în proporţie de 99% români, înregistrându-se un număr de 23 de maghiari şi 1 persoană de etnie ucraineană; alte etnii nu sunt reprezentate în comună.

Din punct de vedere confesional, se constată o uşoară mozaicare, dar predomină net populaţia ortodoxă, ce deţine 89,8% din totalul populaţiei. Alte confesiuni: greco-catolică, romano-catolică, reformată şi cultele neoprotestante sunt în procente de sub 1% fiecare. În proporţie de peste 7% dintre locuitorii comunei s-au declarat de altă religie.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!