Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Comuna Groși

Anunț - În atenția crescătorilor de suine

În Monitorul Oficial nr. 210 din 18 martie 2019 a fost publicat Ordinul MADR nr. 224 din 13 martie 2019 pentru stabilirea dimensionării tipurilor de exploatații de suine pe teritoriul României.
Potrivit acestui act normativ au fost stabilite dimensiunile pentru exploatațiile de creștere a suinelor pe teritoriul României, astfel:
a) fermă de suine de subzistență - exploatație agricolă cu un e...

19 April 2019
Propunere PUZ - Parcelare teren în intravilan pentru construire locuințe individuale


02 April 2019
Recrutare pompieri voluntari

S.V.S.U. Groși ( Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență) face recrutări de personal pentru constituirea echipei care va reprezenta Comuna Groși...

29 March 2019
Felicitări! - Acțiune voluntariat Ocoliș

FELICITĂRI
Întâmplare fericită despre un fenomen nefericit...
De ani de zile ne-am obișnuit ca frumusețea primăverii să fie umbrită de...

25 March 2019
Rapoarte de activitate

Raport de activitate pe anul 2017

31 January 2018
Venituri salariale

Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice, la data de 30 septembrie 2017, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personal...

12 January 2018
Rapoarte de evaluare

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003 în anul 2017  
Raport de evaluare a implementării legii 544/2001 în anul 2017

12 January 2018
Secretar - Alina Carmen MIHUȚ


                                  Alina Carmen MIHUȚ

08 January 2018
Procese verbale 2019

Proces verbal din data de 30.01.2019, încheiat la sediul Primăriei Groși, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși

31 January 2019
Procese verbale 2018

Procese verbale ale ședințelor Consiliului Local al Comunei Groși pe anul 2018

Proces verbal din data de 14.12.2018, încheiat la sediul Primări...

08 February 2018
Rapoarte de activitate consilieri locali 2017

Raport de activitate pe anul 2017 al consilierului local Sorin Cristian GAJE
Raport de activitate pe anul 2017 al...

31 January 2018
Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate 
ale Consiliului Local al Comunei Groși
 în principalele domenii de activitate 

15 January 2018
Reparații străzi - Comuna Groși

Conducerea Primăriei Groși anunță finalizarea lucrărilor de reparații a mai multor străzi din comună:
Ocoliș
Strada Sălăjeni
Strada Serelor (fără tratament bituminos)

Groși
Strada Cucului
Strada Florilor
Strada Primăverii
Strada Speranței

Reparațiile străzilor a constat în refacerea șanțurilor, consolidarea fundației drumului prin pietruire și aplicarea unui trat...

07 November 2018
Finalizare lucrări de modernizare iluminat public - Satu Nou de Jos

Primăria Groși a finalizat proiectul de modernizare iluminat public în localitatea Satu Nou de Jos, respectiv pe străzile Pășunii, Școlii, Cireșilor ș...

30 October 2018
Finalizare lucrări de modernizare a străzilor Cărbunăreasa și Joseni

Conducerea Primăriei Groși a finalizat investiția privind modernizarea străzilor Cărbunăreasa și Joseni din localitatea Groși, finanțare susținută din...

25 October 2018
Reamplasare și modernizare parc de joacă Grădinița Groși

Conducerea Primăriei Groși a finalizat lucrările de modernizare a parcului de joacă de la Grădinița Groși, copiii putându-se bucura în siguranță de un...

24 October 2018
Gazeta de Groși, ediția a 3-a

Click aici pentru a citi „Gazeta de Groși”, ediția a 3-a

28 November 2018
Gazeta de Groși, ediția a 2-a

Click aici pentru a citi "Gazeta de Grosi"

05 April 2018
Gazeta de Groși

Edițiile Gazetei de Groși în format electronic

Gazeta de Groși - nr. 1 din martie 2017

26 January 2018
Cetățeni de onoare

Oameni cu care ne mândrim - cetățenii de onoare ai Comunei Groși
Dumitru Fărcaș
- renumit taragotist, simbol al cântecului popu...

26 January 2018
Program casierie

Program casierie taxe și impozite:
Luni - Joi
07:00 - 15:00

Vineri
07:00 - 13:00

30 March 2018