Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Comuna Groși

Lista privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a funcției publice de inspector


06 November 2019
Anunț - În atenția socăcițelor harnice din comună

Primăria Comunei Groși și Consiliul Local Groși vă invită să vă înscrieți pentru a participa la Concursul de făcut plăcinte tradiționale, care va avea...

15 October 2019
Anunț - În atenția producătorilor locali

Primăria Comunei Groși și Consiliul Local Groși vă invită să vă expuneți produsele, în vederea vânzării la Târgul de produse locale, care va avea loc,...

15 October 2019
Vânzare teren - Trif Gheorghe

Vânzare teren - Trif Gheorghe
Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință
Ofertă de vânzare teren

04 July 2019
Rapoarte de activitate

Raport de activitate pe anul 2017

31 January 2018
Venituri salariale

Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice, la data de 30 septembrie 2017, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personal...

12 January 2018
Rapoarte de evaluare

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003 în anul 2018
Raport de evaluare a implementării legii 544/2001 în anul 2018
Raport de evaluare...

12 January 2018
Procese verbale 2019

Proces verbal din data de 24.04.2019, încheiat la sediul Primăriei Groși, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
Proces verbal din data de 27.03.2019, încheiat la sediul Primăriei Groși, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
Proces verbal din data de 27.02.2019, încheiat la sediul Primăriei Groși, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului...

31 January 2019
Procese verbale 2018

Procese verbale ale ședințelor Consiliului Local al Comunei Groși pe anul 2018

Proces verbal din data de 14.12.2018, încheiat la sediul Primări...

08 February 2018
Rapoarte de activitate consilieri locali 2017

Raport de activitate pe anul 2017 al consilierului local Sorin Cristian GAJE
Raport de activitate pe anul 2017 al...

31 January 2018
Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate 
ale Consiliului Local al Comunei Groși
 în principalele domenii de activitate 

15 January 2018
Reparații străzi - Comuna Groși

Conducerea Primăriei Groși anunță finalizarea lucrărilor de reparații a mai multor străzi din comună:
Ocoliș
Strada Sălăjeni
Strada Serelor (fără tratament bituminos)

Groși
Strada Cucului
Strada Florilor
Strada Primăverii
Strada Speranței

Reparațiile străzilor a constat în refacerea șanțurilor, consolidarea fundației drumului prin pietruire și aplicarea unui trat...

07 November 2018
Finalizare lucrări de modernizare iluminat public - Satu Nou de Jos

Primăria Groși a finalizat proiectul de modernizare iluminat public în localitatea Satu Nou de Jos, respectiv pe străzile Pășunii, Școlii, Cireșilor ș...

30 October 2018
Finalizare lucrări de modernizare a străzilor Cărbunăreasa și Joseni

Conducerea Primăriei Groși a finalizat investiția privind modernizarea străzilor Cărbunăreasa și Joseni din localitatea Groși, finanțare susținută din...

25 October 2018
Reamplasare și modernizare parc de joacă Grădinița Groși

Conducerea Primăriei Groși a finalizat lucrările de modernizare a parcului de joacă de la Grădinița Groși, copiii putându-se bucura în siguranță de un...

24 October 2018
Gazeta de Groși - ediția a 5-a

Click aici pentru a citi „Gazeta de Groși”, ediția a 5-a

30 October 2019
Gazeta de Groși - ediția a 4-a

Click aici pentru a citi „Gazeta de Groși”, ediția a 4-a

14 June 2019
Gazeta de Groși, ediția a 3-a

Click aici pentru a citi „Gazeta de Groși”, ediția a 3-a

28 November 2018
Gazeta de Groși, ediția a 2-a

Click aici pentru a citi "Gazeta de Grosi"

05 April 2018
Program casierie

Program casierie taxe și impozite:
Luni - Joi
07:00 - 15:00

Vineri
07:00 - 13:00

30 March 2018