Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Anunț - Angajare muncitor necalificat

23 September 2019
PRIMĂRIA COMUNEI GROȘI

Organizează concurs,  pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat I – personal contractual din cadrul Serviciului ADMINISTRATIV, GOSPODĂRESC:  

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Groși, strada Mihai Viteazu numărul 50, județul Maramureș și va consta în 3 etape succesive după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba practică și interviul, astfel
- Proba practică va avea loc în data de 9 octombrie 2019, ora 1000
- Interviul va avea loc în data de 10 octombrie 2019, ora 1000

Condiții de participare:
Condiții generale :  
- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Anexa H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
Condiții specifice:
- Studii generale 
- Vechime în muncă minim 3 ani 

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Primăriei comunei Groși în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Informații la secretariatul Primăriei Groși sau la telefon 0262-258685.