Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Anunț - Asociație sportivă

30 July 2018
Pentru a atrage tineretul comunei spre sport, Primăria Groși sprijină înființarea unei asociații sportive de către cetățenii doritori ai comunei, care să aibă ca obiect de activitate organizarea de competiții sportive în colaborare cu alte asociații sportive sau școli, întreținerea terenurilor unde se vor desfășura activitățile, atragerea de fonduri pentru dezvoltarea bazei sportive.
Persoanele interesate în a deveni membri sunt rugate să se adreseze primăriei în termen de 30 de zile de la data anunțului, respectiv până la data de 29.08.2018.

Persoană de contact: Alexandru Ciprian Prelucan
tel: 0758 069 901
e-mail: contact@primariagrosi.ro

Primar
Florin Daniel BOLTEA