Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Anunț - Cadastru sistematic

11 February 2019
Stimați Cetățeni,
În conformitate cu Programul National de Cadastru și Carte Funciară, vă informăm că vineri, 22.02.2019, ora 09:00, proprietarii terenurilor aflate în sectoarele cadastrale 52 și 54, și anume locurile numite „Păruț”, „Țărmure”, „Staniște”, „Roșia”, „Hăitaș Moară”, „Hăitaș”, „Fundu Hăitașului”, situate pe raza localității Ocoliș, sunt rugați să se prezinte în fața fostului CAP din Ocoliș cu cartea de identitate și Titlul de Proprietate în vederea stabilirii limitelor și efectuarea de măsurători de către un topograf autorizat. Prezența este obligatorie! 
Menționăm că terenurile la care nu se pot identifica proprietarii din cauza neprezentării pe teren sau lipsa actelor de proprietate, vor trece în proprietatea UAT Groși, urmând ca situația juridică să se reglementeze ulterior identificării acestora.