Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Anunț - Concesiune teren

11 February 2019
Consiliul Local al Comunei Groși, jud. Maramureș, organizează licitație publică deschisă, pentru concesionarea unei suprafețe de 2550 mp teren, situat în localitatea Satu Nou de Jos.
Prețul de pornire a licitației este de 4,20 euro/mp.
Caietul de sarcini se poate obține de la sediul Primăriei Groși, la prețul de 200 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.02.2019.
Documentația de participare se poate depune până la data de 04.03.2019, ora 12:00, la secretariatul primăriei.
Licitația va avea loc în data de 05.03.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a Comunei Groși.
Informații suplimentare la telefon: 0262-258685, fax: 0262258804.