Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Anunț - Lemne de foc

27 February 2018
Direcția Silvică Maramureș, Ocolul Silvic Firiza scoate la vânzare lemn de foc, cu prioritate pentru comunitatea locală, aflate în depozitul situat în Baia Mare, str. Lunci, nr. 19, jud. Maramureș. Prețul aprobat de către Comitetul Director al DS Maramureș este de 210 lei/mc + TVA. Persoanele interesate pot depune solicitări la sediul Primăriei Groși sau la telefon: 0262-258.685.