Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Anunț - Organizare licitație publică deschisă, pentru concesionarea unei suprafețe de teren

15 March 2018

Anunț

        Consiliul Local al Comunei Groși, jud. Maramureș, organizează licitație publică deschisă, pentru concesionarea unei suprafețe de 8552 mp teren, situat în localitatea Satu Nou de Jos.

        Prețul de pornire al licitației este de 8,60 euro/mp

        Caietul de sarcini se poate obține de la sediul Primăriei Groși, la prețul de 200 de lei, începând cu data de 19.03.2018.    

        Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 11.04.2018.

        Documentația de participare se poate depune până în data de 13.04.2018, ora 12:00, la secretariatul primăriei.

        Licitația va avea loc în data de 16.04.2018, ora 10:00, în sala de ședințe a Comunei Groși.

        Informații suplimentare la telefon: 0262-258804 și 0262-258685.