Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Comuna Groși

Anunț - Organizare licitație publică deschisă, pentru concesionarea unei suprafețe de teren

Anunț
        Consiliul Local al Comunei Groși, jud. Maramureș, organizează licitație publică deschisă, pentru concesionarea unei suprafețe de 8552 mp teren, situat în localitatea Satu Nou de Jos.
        Prețul de pornire al licitației este de 8,60 euro/mp
        Caietul de sarcini se poa...

15 March 2018
Anunț - În atenția agricultorilor

În urma adresei primite de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vă informăm că data limită a Campaniei de depunere a cererilor unice de p...

09 March 2018
8 Martie

Poate fără voi, femei,

Ce suciți cu umeri goi

Minți de-adolescenți fanatici,

Lumea ar fi mai de soi.

Noi am fi mai calmi,...

08 March 2018
Condoleanțe!

Consternați și răvășiți de durere, suntem alături de colega noastră Oana Toma, în greaua încercare a desparțirii de soțul său, Dan Toma, plecat m...

05 March 2018
Rapoarte de activitate

Raport de activitate pe anul 2017

31 January 2018
Venituri salariale

Venituri salariale ale personalului plătit din fonduri publice, la data de 30 septembrie 2017, conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personal...

12 January 2018
Rapoarte de evaluare

Raport de evaluare a implementării legii 52/2003 în anul 2017  
Raport de evaluare a implementării legii 544/2001 în anul 2017

12 January 2018
Primar - Florin Daniel BOLTEA


                                         ...

30 January 2018
Procese verbale 2018

Procese verbale ale ședințelor Consiliului Local al Comunei Groși pe anul 2018


Proces verbal din data de 15.02.2018, încheiat la sediul Primăriei Groși, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși

Proces verbal din data de 30.01.2018, încheiat la sediul Primăriei Groși, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși...

23 February 2018
Rapoarte de activitate consilieri locali 2017

Raport de activitate pe anul 2017 al consilierului local Sorin Cristian GAJE

04 February 2018
Comisii de specialitate

Comisiile de specialitate 
ale Consiliului Local al Comunei Groși
 în principalele domenii de activitate 

15 January 2018
Regulament Consiliul Local

Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al Comunei Groși

15 January 2018
Idei de perspectivă și planuri de realizat pe anul 2018

Comuna Groși în anul 2018

Idei de perspectivă și planuri de realizat


Activități administrative

            Pentru anul 2018, Primăria Groși (conducerea executivă și aparatul funcționarilor publici) dorește intensificarea activităților de soluționare a problemelor, accelerarea modernizării infrastructurii, atragerea de investiții în comună, o mai mare tran...

11 January 2018
Despre Comună

Comuna Groși
este situată în partea central-vestică a județului Maramureș.
Coordonatele geografice ale comunei sunt de 47 grade 36` lat N și 23 grade 36` long E.  Relieful are forme specifice regiunii de contact a dealurilor din depresiunea Baia Mare cu zona montană, specific zonelor de deal cu mari denivelări de teren alternate cu mici depresiuni plane. Înălțimile comunei variază în l...

29 January 2018