Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Acte necesare în vederea depunerii cererii pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilanul comunei Groși

10 January 2019

Acte necesare în vederea depunerii cererii pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilanul comunei Groși în conformitate cu Legea nr. 17/2014 și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 17/2014.

 - copie a BI/CI al vânzătorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

- copie legalizată a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, sentință/decizie civilă definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moștenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

- extras de carte funciară de informare însoțit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate Stereografic 1970, dacă este cazul;

- în caz de reprezentare, copia procurii notariale, respectiv a delegației, precum și o copie a BI/CI al împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

- alte documente doveditoare, după caz.


Fișiere atașate

  Cerere Legea nr 17 din 2014.pdf 10 October 2019