Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Dispoziții ale primarului 2018

17 January 2018
 • Dispoziția 128 din 14.12.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 127 din 14.12.2018 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de „Reabilitare drum comunal DC 49A Groși - Chechiș”
 • Dispoziția 126 din 12.12.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorei
 • Dispoziția 125 din 07.12.2018 privind constituirea comisiilor de inventariere, de casare și de declasare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Groși
 • Dispoziția 124 din 07.12.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Groși
 • Dispoziția 123 din 23.11.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Groși
 • Dispoziția 122 din 23.11.2018 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie
 • Dispoziția 121 din 23.11.2018 privind încadrarea în muncă a asistentului personal pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 120 din 23.11.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 119 din 19.11.2018 privind încetarea plății ajutorului social
 • Dispoziția 118 din 16.11.2018 privind numirea unui curator pentru reprezentarea minorei
 • Dispoziția 117 din 12.11.2018 privind numirea comisiei de primire a unui imobil din domeniul public al județului Maramureș în domeniul public al comunei Groși
 • Dispoziția 116 din 06.11.2018 privind numirea persoanelor responsabile de aplicația REVISAL la nivelul Primăriei Comunei Groși
 • Dispoziția 115 din 06.11.2018 privind constituirea comisiei de recepție finală a lucrărilor de „Semnalizare rutieră, indicatoare străzi cu număr și indicatoare de orientare, semnalizare obiective, Comuna Groși, județul Maramureș - achiziție indicatoare, inclusiv instalare”
 • Dispoziția 114 din 26.10.2018 privind desemnarea reprezentantului UAT Groși în comisia mixtă de verificare și constatare a combaterii buruienii ambrozia
 • Dispoziția 113 din 26.10.2018 privind stabilirea drepturilor salariale - asistent personal
 • Dispoziția 112 din 26.10.2018 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de „Reparații a străzilor de pe raza Comunei Groși: Cucului, Primăverii, Speranței, Florilor, (între intersecțiile cu strada Unirii, respectiv Teiului) din localitatea Groși și Sălăjeni, Serelor din localitatea Ocoliș precum și lucrări de plombări și burdușiri pe străzile Unirii și Mihai Viteazu din localitatea Groși, respectiv pe strada Culturii din localitatea Ocoliș”
 • Dispoziția 111 din 26.10.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Groși
 • Dispoziția 110 din 23.10.2018 privind numirea unui curator pentru reprezentarea minorului
 • Dispoziția 109 din 23.10.2018 privind desemnarea reprezentantului primarului în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lupan” Groși
 • Dispoziția 108 din 11.10.2018 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social stabilit în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, în perioada sezonului rece noiembrie 2018 - martie 2019
 • Dispoziția 107 din 11.10.2018 privind numirea expertului cooptat pentru procedura de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție) și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor pentru proiectul „Reabilitare și modernizare școală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”
 • Dispoziția 106 din 11.10.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție) și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor pentru proiectul „Reabilitare și modernizare școală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”
 • Dispoziția 105 din 08.10.2018 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de „Modernizare a străzilor Joseni (de la intersecția cu strada Oborului până la intersecția cu strada Bradului) și Cărbunăreasa (km 0+000 - 0+480) din localitatea Groși, comuna Groși
 • Dispoziția 104 din 01.10.2018 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din raza unității administrativ-teritoriale comuna Groși
 • Dispoziția 103 din 24.09.2018 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor „Reamplasare și modernizare a parcului de joacă aferent grădiniței de copii din localitatea Groși”
 • Dispoziția 102 din 12.09.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 101 din 06.09.2018 privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor „Modernizare rețea iluminat public Comuna Groși”
 • Dispoziția 100 din 03.09.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 99 din 14.08.2018 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor privind ceremonia de înhumare a regretatului maestru Dumitru Fărcaș, Cetățean de Onoare al Comunei Groși
 • Dispoziția 98 din 14.08.2018 privind convocarea ședinței ordinarea a Consiliului Local al comunei Groși, pentru data de 23 august 2018, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Groși
 • Dispoziția 97 din 07.08.2018 privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al comunei Groși, pentru data de 7 august 2018, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Groși
 • Dispoziția 96 din 06.08.2018 privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Local al comunei Groși, pentru data de 6 august 2018, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Groși
 • Dispoziția 95 din 06.08.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorilor
 • Dispoziția 94 din 26.07.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși, pentru data de 31 iulie 2018, ora 14:00, la sediul Primăriei comunei Groși
 • Dispoziția 93 din 09.07.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase din perioada 7 iulie 2018 - 8 iulie 2018
 • Dispoziția 92 din 29.06.2018 privind stabilirea drepturilor salariale începând cu data de 1 iunie 2018
 • Dispoziția 91 din 29.06.2018 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 90 din 22.06.2018 privind eliberarea din funcția publică a doamnei Rednic Lăcrimioara-Nicoleta 
 • Dispoziția 89 din 22.06.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 88 din 11.06.2018 privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal
 • Dispoziția 87 din 11.06.2018 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de organizare a evenimentului „Ziua Dascălului”
 • Dispoziția 86 din 29.05.2018 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor culturale, a serviciilor suport pentru interpretarea artistică (sonorizarea) și a serviciilor de organizare a evenimentului „Festivalul Danțului la Șură”
 • Dispoziția 85 din 29.05.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 84 din 29.05.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 83 din 29.05.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 82 din 21.05.2018 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de organizare a evenimentului ”Concurs profesional al serviciilor voluntare pentru situații de urgență (SVSU) – etapa zonală – Groși 2018”
 • Dispoziția 81 din 18.05.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși, pentru data de 25 mai 2018, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Groși
 • Dispoziția 80 din 07.05.2018 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
 • Dispoziția 79 din 04.05.2018 privind constituirea comisiei de recepție finala a obiectivului ”Amenajare parcuri de joaca pentru copii, la grădinițele și școlile din Comuna Groși, județul Maramureș” derulat prin F.E.A.D.R., Măsura 322, contract finanțare nr. C413322011262685701/20.05.2013
 • Dispoziția 78 din 26.04.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectului de investiție) și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor pentru proiectul "Modernizare DC 47 Groși - Ocoliș, Comuna Groși"
 • Dispoziția 77 din 20.04.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 76 din 05.04.2018 privind numirea unui curator pentru reprezentarea minorilor
 • Dispoziția 75 din 04.04.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap
 • Dispoziția 74 din 02.04.2018 privind încadrarea în muncă a asistentului personal pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 73 din 29.03.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 72 din 28.03.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 71 din 16.03.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 70 din 06.03.2018 privind acordarea cadourilor femeilor din cadrul Primăriei comunei Groși cu ocazia zilei de 8 Martie
 • Dispoziția 69 din 06.03.2018 privind numirea unui curator pentru asistarea minorului
 • Dispoziția 68 din 01.03.2018 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure
 • Dispoziția 67 din 01.03.2018 privind acordarea ajutorului social
 • Dispoziția 66 din 01.03.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 65 din 27.02.2018 privind desemnarea împuterniciților Primarului comunei Groși pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea Normelor de gospodărire, menținere a curățeniei, protecția mediului în comuna Groși
 • Dispoziția 64 din 27.02.2018 privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei comunei Groși, ca agenți constatatori pentru controlul respectării disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții pe raza unității administrativ - teritoriale a comunei Groși, județul Maramureș
 • Dispoziția 63 din 27.02.2018 privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum și elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Groși, județul Maramureș
 • Dispoziția 62 din 20.02.2018 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie
 • Dispoziția 61 din 20.02.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 60 din 12.02.2018 privind constituirea comisiei de recepție a produselor din categoria piatră spartă (0-63 mm) la locurile indicate de beneficiar
 • Dispoziția 59 din 12.02.2018 privind încetarea raportului de muncă a asistentului personal
 • Dispoziția 58 din 09.02.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 57 din 05.02.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 56 din 01.02.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului
 • Dispoziția 55 din 29.01.2018 privind modificarea Centrului de conducere și evacuare în situații de urgență la nivelul comunei Groși
 • Dispoziția 54 din 29.01.2018 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Groși
 • Dispoziția 53 din 29.01.2018 privind numirea expertului cooptat pentru procedura de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor) pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 52 din 29.01.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor) pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 51 din 29.01.2018 privind aprobarea rectificării actului de naștere
 • Dispoziția 50 din 29.01.2018 privind numirea expertului cooptat pentru procedura de achiziție publică de lucrări în vederea atribuirii contractului pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 49 din 29.01.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 48 din 25.01.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 47 din 18.01.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorilor
 • Dispoziția 46 din 16.01.2018 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie
 • Dispoziția 45 din 16.01.2018 privind numirea persoanelor responsabile de aplicația REVISAL la nivelul Primăriei Comunei Groși
 • Dispoziția 44 din 16.01.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului
 • Dispoziția 43 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 42 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 41 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 40 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 39 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 38 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 37 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 36 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 35 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 34 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 33 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 32 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 31 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 30 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 29 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 28 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 27 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 26 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 25 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 24 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 23 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 22 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 21 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 20 din 12.01.2018 privind promovarea în grad profesional
 • Dispoziția 19 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 18 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 17 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 16 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 15 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 14 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 13 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 12 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 11 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 10 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 9 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 8 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 7 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 6 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 5 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 4 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 3 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 2 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 1 din 08.01.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap

Fișiere atașate

  Dispozitia128 din 14.12.2018.pdf 14 December 2018
  Dispozitia127 din 14.12.2018.pdf 14 December 2018
  Dispozitia126 din 12.12.2018.pdf 12 December 2018
  Dispozitia125 din 07.12.2018.pdf 07 December 2018
  Dispozitia124 din 07.12.2018.pdf 07 December 2018
  Dispozitia123 din 23.11.2018.pdf 23 November 2018
  Dispozitia122 din 23.11.2018.pdf 23 November 2018
  Dispozitia121 din 23.11.2018.pdf 23 November 2018
  Dispozitia120 din 23.11.2018.pdf 23 November 2018
  Dispozitia119 din 19.11.2018.pdf 19 November 2018
  Dispozitia99 din 14.08.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia98 din 14.08.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia97 din 07.08.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia96 din 06.08.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia95 din 06.08.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia94 din 26.07.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia93 din 09.07.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia92 din 29.06.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia91 din 29.06.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia90 din 22.06.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia89 din 22.06.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia88 din 11.06.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia87 din 11.06.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia86 din 29.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia85 din 29.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia84 din 29.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia83 din 29.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia82 din 21.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia81 din 18.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia80 din 07.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia79 din 04.05.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia78 din 25.04.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia77 din 20.04.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia76 din 05.04.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia75 din 04.04.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia74 din 02.04.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia73 din 29.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia72 din 28.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia71 din 16.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia70 din 06.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia69 din 06.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia68 din 01.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia67 din 01.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia66 din 01.03.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia65 din 27.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia64 din 27.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia63 din 27.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia62 din 20.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia61 din 20.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia60 din 12.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia59 din 12.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia58 din 09.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia57 din 05.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia56 din 01.02.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia55 din 29.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia54 din 29.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia53 din 29.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia52 din 29.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia51 din 29.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia50 din 29.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia49 din 29.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia48 din 25.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia47 din 19.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia46 din 16.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia45 din 16.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia44 din 16.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia43 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia42 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia41 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia40 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia39 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia38 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia37 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia36 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia35 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia34 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia33 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia32 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia31 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia30 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia29 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia28 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia27 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia26 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia25 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia24 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia23 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia22 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia21 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia20 din 12.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia19 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia18 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia17 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia16 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia15 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia14 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia13 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia12 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia11 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia10 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia9 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia8 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia7 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia6 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia5 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia4 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia3 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia2 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019
  Dispozitia1 din 08.01.2018.pdf 10 January 2019