Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Dispoziții ale primarului 2018

17 January 2018

Dispoziția 76 din 05.04.2018 privind numirea unui curator pentru reprezentarea minorilor

Dispoziția 75 din 04.04.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap

Dispoziția 74 din 02.04.2018 privind încadrarea în muncă a asistentului personal pentru persoană cu handicap

Dispoziția 73 din 29.03.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap

Dispoziția 72 din 28.03.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap

Dispoziția 71 din 16.03.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși

Dispoziția 70 din 06.03.2018 privind acordarea cadourilor femeilor din cadrul Primăriei comunei Groși cu ocazia zilei de 8 Martie

Dispoziția 69 din 06.03.2018 privind numirea unui curator pentru asistarea minorului

Dispoziția 68 din 01.03.2018 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure

Dispoziția 67 din 01.03.2018 privind acordarea ajutorului social

Dispoziția 66 din 01.03.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap

Dispoziția 65 din 27.02.2018 privind desemnarea împuterniciților Primarului comunei Groși pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea Normelor de gospodărire, menținere a curățeniei, protecția mediului în comuna Groși

Dispoziția 64 din 27.02.2018 privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei comunei Groși, ca agenți constatatori pentru controlul respectării disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții pe raza unității administrativ - teritoriale a comunei Groși, județul Maramureș

Dispoziția 63 din 27.02.2018 privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum și elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Groși, județul Maramureș

Dispoziția 62 din 20.02.2018 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie

Dispoziția 61 din 20.02.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 60 din 12.02.2018 privind constituirea comisiei de recepție a produselor din categoria piatră spartă (0-63 mm) la locurile indicate de beneficiar

Dispoziția 59 din 12.02.2018 privind încetarea raportului de muncă a asistentului personal

Dispoziția 58 din 09.02.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși

Dispoziția 57 din 05.02.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap

Dispoziția 56 din 01.02.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului

Dispoziția 55 din 29.01.2018 privind modificarea Centrului de conducere și evacuare în situații de urgență la nivelul comunei Groși

Dispoziția 54 din 29.01.2018 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Groși

Dispoziția 53 din 29.01.2018 privind numirea expertului cooptat pentru procedura de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor) pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș"

Dispoziția 52 din 29.01.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor) pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș"

Dispoziția 51 din 29.01.2018 privind aprobarea rectificării actului de naștere

Dispoziția 50 din 29.01.2018 privind numirea expertului cooptat pentru procedura de achiziție publică de lucrări în vederea atribuirii contractului pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș"

Dispoziția 49 din 29.01.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș"

Dispoziția 48 din 25.01.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși

Dispoziția 47 din 18.01.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorilor

Dispoziția 46 din 16.01.2018 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie

Dispoziția 45 din 16.01.2018 privind numirea persoanelor responsabile de aplicația REVISAL la nivelul Primăriei Comunei Groși

Dispoziția 44 din 16.01.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului

Dispoziția 43 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 42 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 41 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 40 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 39 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 38 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 37 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 36 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 35 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 34 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap

Dispoziția 33 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 32 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 31 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 30 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 29 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 28 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 27 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 26 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 25 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 24 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 23 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 22 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 21 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal

Dispoziția 20 din 12.01.2018 privind promovarea în grad profesional

Dispoziția 19 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 18 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 17 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 16 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 15 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 14 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 13 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 12 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 11 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 10 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 9 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 8 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 7 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 6 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 5 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 4 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 3 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 2 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale

Dispoziția 1 din 08.01.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap


Fișiere atașate