Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Dispoziții ale primarului 2018

17 January 2018
 • Dispoziția 93 din 09.07.2018 privind constituirea comisiei pentru evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase din perioada 7 iulie 2018 - 8 iulie 2018
 • Dispoziția 92 din 29.06.2018 privind stabilirea drepturilor salariale începând cu data de 1 iunie 2018
 • Dispoziția 91 din 29.06.2018 privind stabilirea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 90 din 22.06.2018 privind eliberarea din funcția publică a doamnei Rednic Lăcrimioara-Nicoleta 
 • Dispoziția 89 din 22.06.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 88 din 11.06.2018 privind desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal
 • Dispoziția 87 din 11.06.2018 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de organizare a evenimentului „Ziua Dascălului”
 • Dispoziția 86 din 29.05.2018 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor culturale, a serviciilor suport pentru interpretarea artistică (sonorizarea) și a serviciilor de organizare a evenimentului „Festivalul Danțului la Șură”
 • Dispoziția 85 din 29.05.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 84 din 29.05.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 83 din 29.05.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 82 din 21.05.2018 privind constituirea comisiei de recepție a serviciilor de organizare a evenimentului ”Concurs profesional al serviciilor voluntare pentru situații de urgență (SVSU) – etapa zonală – Groși 2018”
 • Dispoziția 81 din 18.05.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși, pentru data de 25 mai 2018, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Groși
 • Dispoziția 80 din 07.05.2018 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
 • Dispoziția 79 din 04.05.2018 privind constituirea comisiei de recepție finala a obiectivului ”Amenajare parcuri de joaca pentru copii, la grădinițele și școlile din Comuna Groși, județul Maramureș” derulat prin F.E.A.D.R., Măsura 322, contract finanțare nr. C413322011262685701/20.05.2013
 • Dispoziția 78 din 26.04.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectului de investiție) și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor pentru proiectul "Modernizare DC 47 Groși - Ocoliș, Comuna Groși"
 • Dispoziția 77 din 20.04.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 76 din 05.04.2018 privind numirea unui curator pentru reprezentarea minorilor
 • Dispoziția 75 din 04.04.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap
 • Dispoziția 74 din 02.04.2018 privind încadrarea în muncă a asistentului personal pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 73 din 29.03.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 72 din 28.03.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap
 • Dispoziția 71 din 16.03.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 70 din 06.03.2018 privind acordarea cadourilor femeilor din cadrul Primăriei comunei Groși cu ocazia zilei de 8 Martie
 • Dispoziția 69 din 06.03.2018 privind numirea unui curator pentru asistarea minorului
 • Dispoziția 68 din 01.03.2018 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, familiilor și persoanelor singure
 • Dispoziția 67 din 01.03.2018 privind acordarea ajutorului social
 • Dispoziția 66 din 01.03.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 65 din 27.02.2018 privind desemnarea împuterniciților Primarului comunei Groși pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea Normelor de gospodărire, menținere a curățeniei, protecția mediului în comuna Groși
 • Dispoziția 64 din 27.02.2018 privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei comunei Groși, ca agenți constatatori pentru controlul respectării disciplinei în domeniul autorizării și executării lucrărilor de construcții pe raza unității administrativ - teritoriale a comunei Groși, județul Maramureș
 • Dispoziția 63 din 27.02.2018 privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum și elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Groși, județul Maramureș
 • Dispoziția 62 din 20.02.2018 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie
 • Dispoziția 61 din 20.02.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 60 din 12.02.2018 privind constituirea comisiei de recepție a produselor din categoria piatră spartă (0-63 mm) la locurile indicate de beneficiar
 • Dispoziția 59 din 12.02.2018 privind încetarea raportului de muncă a asistentului personal
 • Dispoziția 58 din 09.02.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 57 din 05.02.2018 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 56 din 01.02.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului
 • Dispoziția 55 din 29.01.2018 privind modificarea Centrului de conducere și evacuare în situații de urgență la nivelul comunei Groși
 • Dispoziția 54 din 29.01.2018 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Centrului Operativ pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Groși
 • Dispoziția 53 din 29.01.2018 privind numirea expertului cooptat pentru procedura de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor) pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 52 din 29.01.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică: Servicii de proiectare (proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada execuției lucrărilor) pentru proiectul "Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 51 din 29.01.2018 privind aprobarea rectificării actului de naștere
 • Dispoziția 50 din 29.01.2018 privind numirea expertului cooptat pentru procedura de achiziție publică de lucrări în vederea atribuirii contractului pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 49 din 29.01.2018 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce se vor depune în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări pentru obiectivul de investiții "Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș"
 • Dispoziția 48 din 25.01.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Groși
 • Dispoziția 47 din 18.01.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorilor
 • Dispoziția 46 din 16.01.2018 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie
 • Dispoziția 45 din 16.01.2018 privind numirea persoanelor responsabile de aplicația REVISAL la nivelul Primăriei Comunei Groși
 • Dispoziția 44 din 16.01.2018 privind numirea unui curator special pentru reprezentarea minorului
 • Dispoziția 43 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 42 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 41 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 40 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 39 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 38 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 37 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 36 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 35 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 34 din 12.01.2018 privind stabilirea indemnizației pentru persoană cu handicap
 • Dispoziția 33 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 32 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 31 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 30 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 29 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 28 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 27 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 26 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 25 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 24 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 23 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 22 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 21 din 12.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale – asistent personal
 • Dispoziția 20 din 12.01.2018 privind promovarea în grad profesional
 • Dispoziția 19 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 18 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 17 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 16 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 15 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 14 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 13 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 12 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 11 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 10 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 9 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 8 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 7 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 6 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 5 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 4 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 3 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 2 din 08.01.2018 privind stabilirea drepturilor salariale
 • Dispoziția 1 din 08.01.2018 privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap

Fișiere atașate