Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Hotărâri Consiliul Local 2017

09 January 2018

Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2017


Hotărârea 76 /20.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 75 /11.12.2017 privind modificarea unei poziții din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 19 iulie 2017 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Groși

Hotărârea 74 /11.12.2017 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 52 din 22 septembrie 2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 7767 mp în loc de 7108 mp în CF 53422 Groși

Hotărârea 73 /11.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Hotărârea 72 /11.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 71 /28.11.2017 privind aprobarea proiectului organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea 70 /28.11.2017 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 8552 mp, proprietate privată a comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 50646 – Groși, nr. cad 50646 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE, SERVICII”

Hotărârea 69 /28.11.2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 1367 mp și 1272 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși

Hotărârea 68 /28.11.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare iluminat public în Comuna Groși, județul Maramureș”

Hotărârea 67 /28.11.2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 60 din 10 octombrie 2017 privind implementarea proiectului „COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Hotărârea 66 /26.10.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 65 /26.10.2017 privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului în suprafață de 6053 mp, identificat prin CF 52907 – Groși, nr. cadastral 52907, din domeniul public al județului Maramureș, în domeniul public al Comunei Groși și administrarea Consiliului Local al comunei Groși

Hotărârea 64 /26.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

Hotărârea 63 /26.10.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 31 din 29 mai 2017 privind reglementarea și sistematizarea rutieră în comuna Groși, județul Maramureș

Hotărârea 62 /26.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 61 /26.10.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30 septembrie 2017

Hotărârea 60 /10.10.2017 privind implementarea proiectului „COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Hotărârea 59 /27.09.2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 2500 mp și 5267 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși

Hotărârea 58 /27.09.2017 privind publicarea anunțului de intenție cu privire la atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Hotărârea 57 /27.09.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 56 /27.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Groși în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la nivelul Școlii Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”

Hotărârea 55 /27.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Groși în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”

Hotărârea 54 /27.09.2017 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 27 martie 2014 privind aprobarea, vânzării fără licitație publică în favoarea numitei PRUNĂ CLAUDIA-CAMELIA, a terenului concesionat, în suprafață totală de 805 mp, aparținând domeniului privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă D+P+E+M

Hotărârea 53 /27.09.2017 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 29/2011, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Groși

Hotărârea 52 /27.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Groși, serviciu de categoria C 2

Hotărârea 51 /27.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 50 /22.09.2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 7767 mp în loc de 7108 în CF 53422 Groși conform planului de amplasament și delimitare

Hotărârea 49 /08.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 48 /10.08.2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 2639 mp în loc de 3200 mp în CF 53366 Groși conform planului de amplasament și delimitare

Hotărârea 47 /10.08.2017 privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Groși

Hotărârea 46 /10.08.2017 privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1 800 000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului

Hotărârea 45 /10.08.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 44 /19.07.2017 privind aprobarea vânzării fără licitație publică în favoarea numitei POP LUCREȚIA, a terenului concesionat, în suprafață totală de 307 mp, aparținând domeniului privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă P+M

Hotărârea 43 /19.07.2017 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Groși, județul Maramureș

Hotărârea 42 /19.07.2017 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Groși

Hotărârea 41 /19.07.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30 iunie 2017

Hotărârea 40 /29.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 39 /20.06.2017 privind implementarea proiectului „Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ocoliș, comuna Groși, județul Maramureș” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Hotărârea 38 /20.06.2017 privind modificarea unei poziții din inventarul domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 37 /20.06.2017 privind aprobarea alocării sumei de 8 000 lei pentru organizarea evenimentului „SĂ FII ROMÂN” la Mănăstirea Habra din localitatea Groși

Hotărârea 36 /29.05.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Comunei Groși și traseul Groși – Baia Mare începând cu data de 1 iunie 2017

Hotărârea 35 /29.05.2017 privind distribuirea către populație a unităților de compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș

Hotărârea 34 /29.05.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 33 /29.05.2017 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 10 500 mp, proprietate privată a comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 118406 – Baia Mare, nr. top 2780/8/2/1/1/6 și nr. top. 2765/5/8 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE, SERVICII”

Hotărârea 32 /29.05.2017 privind propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Groși, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu altă destinație

Hotărârea 31 /29.05.2017 privind reglementarea și sistematizarea rutieră în comuna Groși, județul Maramureș

Hotărârea 30 /29.05.2017 privind aprobarea alocării sumei de 30 000 lei pentru organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a IX-a, în localitatea Groși

Hotărârea 29 /29.05.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 28 /29.05.2017 privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul „Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, Comuna Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 460 000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului

Hotărârea 27 /26.04.2017 privind concesionarea directă a unei parcele de teren în suprafață de 18 048 mp, proprietate privată a comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 53236 – Groși, nr. cad 53236 către S.C. DRUSAL S.A. în scopul realizării unei „Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere în vederea selectării și eliminării lor”

Hotărârea 26 /26.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 25 /26.04.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 martie 2017

Hotărârea 24 /07.04.2017 privind exploatarea agregatelor minerale de interes local din albia râului Lăpuș

Hotărârea 23 /30.03.2017 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului având ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a județului cuprinzând: LOT 1: Zona 1 Sîrbi și LOT 2: Zona 4 Târgu Lăpuș

Hotărârea 22 /30.03.2017 privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș și de adoptare a formei consolidate a acestuia

Hotărârea 21 /30.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (PARȚIAL), PENTRU CONSTRUIRE MOTEL P+2, PISCINĂ, VESTIAR, HALĂ P+1 CU BIROURI ȘI IMPREJMUIRE – proiect nr.346-574/2014

Hotărârea 20 /30.03.2017 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși

Hotărârea 19 /30.03.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 18 /30.03.2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă, cu strigare a unei suprafețe de 1995 mp teren, situat în localitatea Satu Nou de Jos, aparținând domeniului privat al comunei Groși, în vederea construirii unui obiectiv cu funcțiune în zona „PRESTĂRI SERVICII MEDICALE”

Hotărârea 17 /30.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 16 /16.03.2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren 18 048 mp și 22 912 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși

Hotărârea 15 /16.03.2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare străzi în comuna Groși, județul Maramureș”

Hotărârea 14 /16.03.2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea și modernizarea prin eficientizare energetică a iluminatului public în comuna Groși, județul Maramureș”

Hotărârea 13 /16.03.2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare școală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”

Hotărârea 12 /28.02.2017 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017

Hotărârea 11 /28.02.2017 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Groși pentru anul școlar 2017-2018

Hotărârea 10 /28.02.2017 privind aprobarea și însușirea documentului „ACORD DE COOPERARE” privind organizarea și desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramuresș a Asociației Comunelor din România

Hotărârea 9 /28.02.2017 privind aprobarea și însușirea documentului „ACORD DE COOPERARE” pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern

Hotărârea 8 /28.02.2017 privind aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Muncipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2017

Hotărârea 7 /15.02.2017 privind modificarea Indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul „Modernizare DC 47 Groși – Ocoliș km 0+000 – km 3+174,53”

Hotărârea 6 /31.01.2017 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pentru anul 2017

Hotărârea 5 /31.01.2017 privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General ( P.U.G.), al comunei Groși , având în vedere modificările care au intervenit în tendințele de dezvoltare a comunei Groși și ale limitelor administrative

Hotărârea 4 /31.01.2017 privind abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Hotărârea 3 /31.01.2017 privind aprobarea bugetului inițial pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 2 /31.01.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2016

Hotărârea 1 /09.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitve din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare aferente anului 2016

Fișiere atașate

  1.pdf 10 January 2018
  2.pdf 10 January 2018
  3.pdf 10 January 2018
  4.pdf 10 January 2018
  5.pdf 10 January 2018
  6.pdf 10 January 2018
  7.pdf 10 January 2018
  8.pdf 10 January 2018
  9.pdf 10 January 2018
  10.pdf 10 January 2018
  11.pdf 10 January 2018
  12.pdf 10 January 2018
  13.pdf 10 January 2018
  14.pdf 10 January 2018
  15.pdf 10 January 2018
  16.pdf 10 January 2018
  17.pdf 10 January 2018
  18.pdf 10 January 2018
  19.pdf 10 January 2018
  20.pdf 10 January 2018
  21.pdf 10 January 2018
  22.pdf 10 January 2018
  23.pdf 10 January 2018
  24.pdf 10 January 2018
  25.pdf 10 January 2018
  26.pdf 10 January 2018
  27.pdf 10 January 2018
  28.pdf 10 January 2018
  29.pdf 10 January 2018
  30.pdf 10 January 2018
  31.pdf 10 January 2018
  32.pdf 10 January 2018
  33.pdf 10 January 2018
  34.pdf 10 January 2018
  35.pdf 10 January 2018
  36.pdf 10 January 2018
  37.pdf 10 January 2018
  38.pdf 10 January 2018
  39.pdf 10 January 2018
  40.pdf 10 January 2018
  41.pdf 10 January 2018
  42.pdf 10 January 2018
  43.pdf 10 January 2018
  44.pdf 10 January 2018
  45.pdf 10 January 2018
  46.pdf 10 January 2018
  47.pdf 10 January 2018
  48.pdf 10 January 2018
  49.pdf 10 January 2018
  50.pdf 10 January 2018
  51.pdf 10 January 2018
  52.pdf 10 January 2018
  53.pdf 10 January 2018
  54.pdf 10 January 2018
  55.pdf 10 January 2018
  56.pdf 10 January 2018
  57.pdf 10 January 2018
  58.pdf 10 January 2018
  59.pdf 10 January 2018
  60.pdf 10 January 2018
  61.pdf 10 January 2018
  62.pdf 10 January 2018
  63.pdf 10 January 2018
  64.pdf 10 January 2018
  65.pdf 10 January 2018
  66.pdf 10 January 2018
  67.pdf 10 January 2018
  68.pdf 10 January 2018
  69.pdf 10 January 2018
  70.pdf 10 January 2018
  71.pdf 10 January 2018
  72.pdf 10 January 2018
  73.pdf 10 January 2018
  74.pdf 10 January 2018
  75.pdf 10 January 2018
  76.pdf 10 January 2018