Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Hotărâri Consiliul Local 2018

08 February 2018
 • Hotărârea nr. 24 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1061 mp în CF 53398 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 23 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 11.232 mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 22 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 247070 mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 21 din 27.04.2018 privind acordarea unui mandat special d-lui primar Florin-Daniel BOLTEA, reprezentantul Consiliului Local al comunei Groși  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș
 • Hotărârea nr. 20 din 27.04.2018 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare strada Joseni (de la intersecția cu strada Oborului până la intersecția cu strada Bradului) și modernizare strada Cărbunăreasa (Km 0+000 – 0+480)”
 • Hotărârea nr. 19 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru organizarea evenimentului “ZIUA DASCĂLULUI”,  organizat în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru organizarea evenimentului “CONCURSUL PROFESIONAL AL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ” - Zona Detașament Baia Mare, organizator comuna Groși
 • Hotărârea nr. 17 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei pentru organizarea evenimentului “FESTIVALUL DANȚULUI LA ȘURĂ” – ediția a X–a, în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 16 din 27.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 15 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 martie 2018
 • Hotărârea nr. 14 din 22.03.2018 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 13 din 22.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – "LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI ÎMPREJMUIRE" în localitatea Groși, Strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 12 din 22.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – "LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI ÎMPREJMUIRE" în localitatea Groși, Strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 11 din 22.03.2018 privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea nr. 10 din 22.03.2018 privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
 • Hotărârea nr. 9 din 22.03.2018 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare scoală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”
 • Hotărârea nr. 8 din 22.03.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 7 din 15.02.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minimum garantat pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 6 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 privind aprobarea Convenției de constituire a dreptului de superficie pentru imobilul situat în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș, în natura teren intravilan în suprafață de 1.272 mp., nr. cadastral 53477, înscris în CF 53477 - Groși
 • Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 1 din 30.01.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2017