Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Hotărâri Consiliul Local 2018

08 February 2018

Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pentru anul 2018

Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 privind aprobarea Convenției de constituire a dreptului de superficie pentru imobilul situat în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș, în natura teren intravilan în suprafață de 1.272 mp., nr. cadastral 53477, înscris în CF 53477 - Groși

Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018

Hotărârea nr. 1 din 30.01.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2017

Fișiere atașate