Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Hotărâri Consiliul Local 2018

08 February 2018
 • Hotărârea nr. 61 din 14.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea nr. 60  din 14.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 59 din 29.11.2018 privind aprobarea proiectului organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Groși pentru anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea nr. 58 din 29.11.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 57 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al Comunei Groși în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la nivelul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lupan” 
 • Hotărârea nr. 56 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al Comunei Groși în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lupan” 
 • Hotărârea nr. 55 din 31.10.2018 privind aprobarea cumpărării cotei de 1/3 din terenul în suprafață de 7500 mp, solicitat în vederea proiectării și amplasării investiției „Stație de epurare pentru tratarea (epurarea) aplor uzate menajere” în localitatea Cătălina, comuna Coltău, din cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, în perioada 2014-2020”
 • Hotărârea nr. 54 din 31.10.2018 privind preluarea în domeniul public al Comunei Groși a unui bun imobil din domeniul public al județului Maramureș
 • Hotărârea nr. 53 din 31.10.2018 privind asigurarea serviciului de salubrizare al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 52 din 31.10.2018 privind modificarea redevenței anuale aferente Contractului de concesiune nr. 1 din 31 mai 2017, încheiat între Comuna Groși și SC DRUSAL SA
 • Hotărârea nr. 51 din 31.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 50 din 31.10.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30.09.2018
 • Hotărârea nr. 49 din 18.09.2018 privind avizarea ofertei de vânzare, a garanției de participare la licitație, a taxei de participare și a persoanelor împuternicite să efectueze vânzarea pentru imobilul compus din teren și clădire înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 119803 și 119803 - C1, și pentru imobilul compus din teren și 3 (trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 și 123199 - C1, 123199 - C2 și 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea nr. 48 din 18.09.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1208 mp în CF 313 Groși conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 47 din 18.09.2018 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare DC49A Groși - Chechiș km 0+000 - km 0+970,00”
 • Hotărârea nr. 46 din 18.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 45 din 23.08.2018 privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol
 • Hotărârea nr. 44 din 23.08.2018 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 29 din 28 iunie 2018
 • Hotărârea nr. 43 din 23.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 42 din 07.08.2018 privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru organizarea, în localitatea Groși, a ceremoniei de înhumare a regretatului maestru Dumitru Fărcaș, Cetățean de Onoare al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 41 din 07.08.2018 privind aprobarea restricționării traficului rutier în data de 9 august 2018, între orele 14:00 - 20:00 cu ocazia organizării, în localitatea Groși, a ceremoniei de înhumare a regretatului maestru Dumitru Fărcaș, Cetățean de Onoare al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 40 din 06.08.2018 privind aprobarea alocării sumei de 500 lei pentru organizarea Taberei de vară „Fiii Maicii Domnului”, desfășurată în perioada 07-10 august 2018, în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 39 din 31.07.2018 privind atribuirea de noi nume de străzi și atribuirea numere imobile pe aceste străzi, în Comuna Groși
 • Hotărârea nr. 38 din 31.07.2018 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 37 din 31.07.2018 privind aprobarea înființării Poliției Locale a Comunei Groși ca o structură - compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Groși
 • Hotărârea nr. 36 din 31.07.2018 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 2550 mp, proprietate privată a comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 51543 - Groși și CF 51695, nr. cadastral 51543 și 51695 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE, SERVICII”
 • Hotărârea nr. 35 din 31.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 34 din 31.07.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30 iunie 2018
 • Hotărârea nr. 33 din 28.06.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 57000 mp în CF 17400 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 32 din 28.06.2018 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 357149 mp și 1772 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 31 din 28.06.2018 privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 65 din 26 octombrie 2017
 • Hotărârea nr. 30 din 28.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Locuință P+M și împrejmuire” în localitatea Groși, strada Dumbravei f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 29 din 28.06.2018 privind darea în administrarea Ocolului Silvic municipal Baia Mare a suprafeței totale de 335,33 ha pădure comunală proprietate privată a comunei Groși și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 28 din 28.06.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare Parcul Eroilor - Monumentul eroilor”
 • Hotărârea nr. 27 din 28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 26 din 25.05.2018 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 8.082 mp, proprietate privată a comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 53117 - Groși, nr. cadastral 53117 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona GC1 - Subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodăria comunală - Platforme ecologice pentru activități de preluare, selectare și prelucrare a deșeurilor inerte în vederea valorificării acestora
 • Hotărârea nr. 25 din 25.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 24 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1061 mp în CF 53398 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 23 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 11.232 mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 22 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 247070 mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 21 din 27.04.2018 privind acordarea unui mandat special d-lui primar Florin-Daniel BOLTEA, reprezentantul Consiliului Local al comunei Groși  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș
 • Hotărârea nr. 20 din 27.04.2018 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare strada Joseni (de la intersecția cu strada Oborului până la intersecția cu strada Bradului) și modernizare strada Cărbunăreasa (Km 0+000 – 0+480)”
 • Hotărârea nr. 19 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru organizarea evenimentului “ZIUA DASCĂLULUI”,  organizat în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru organizarea evenimentului “CONCURSUL PROFESIONAL AL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ” - Zona Detașament Baia Mare, organizator comuna Groși
 • Hotărârea nr. 17 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei pentru organizarea evenimentului “FESTIVALUL DANȚULUI LA ȘURĂ” – ediția a X–a, în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 16 din 27.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 15 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 martie 2018
 • Hotărârea nr. 14 din 22.03.2018 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 13 din 22.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – "LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI ÎMPREJMUIRE" în localitatea Groși, Strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 12 din 22.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – "LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI ÎMPREJMUIRE" în localitatea Groși, Strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 11 din 22.03.2018 privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea nr. 10 din 22.03.2018 privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
 • Hotărârea nr. 9 din 22.03.2018 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare scoală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”
 • Hotărârea nr. 8 din 22.03.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 7 din 15.02.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minimum garantat pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 6 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 privind aprobarea Convenției de constituire a dreptului de superficie pentru imobilul situat în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș, în natura teren intravilan în suprafață de 1.272 mp., nr. cadastral 53477, înscris în CF 53477 - Groși
 • Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 1 din 30.01.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2017

Fișiere atașate