Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Hotărâri Consiliul Local 2019

31 January 2019
 • Hotărârea nr. 30 din 16.05.2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 60 din 10 octombrie 2017 privind implementarea proiectului „Complex sportiv în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș”
 • Hotărârea nr. 29 din 16.05.2019 privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei pentru organizarea evenimentului „Festivalul Danțului la Șură” - Ediția a XI-a
 • Hotărârea nr. 28 din 16.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 27 din 24.04.2019 privind aprobarea neasumării de către Consiliul Local al comunei Groși a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și prestare a serviciilor în cadrul programului pentru școli al României
 • Hotărârea nr. 26 din 24.04.2019 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 25 din 24.04.2019 privind modul de valorificare a masei lemnoase din pădurile proprietate a comunei Groși, administrate de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare S.A.
 • Hotărârea nr. 24 din 24.04.2019 privind identificare cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 23 din 24.04.2019 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1506 mp conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 22 din 24.04.2019 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Sistem de supraveghere video stradal pentru comuna Groși - Maramureș”
 • Hotărârea nr. 21 din 24.04.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 martie 2019
 • Hotărârea nr. 20 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 19 din 27.03.2019 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minimum garantat pentru anul 2019
 • Hotărârea nr. 18 din 27.02.2019 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafeței de teren de 50000 mp cuprinsă în domeniul privat al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 17 din 27.02.2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru anul 2019 referitor la cheltuielile de protocol, consumul lunar de carburanți și cheltuielile cu convorbirile telefonice
 • Hotărârea nr. 16 din 27.02.2019 privind aprobarea modificării sumelor în bugetul proiectului „Modernizare DC 47 Groși - Ocoliș, Comuna Groși” în cadrul capitolului 3
 • Hotărârea nr. 15 din 27.02.2019 privind  aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2019
 • Hotărârea nr. 14 din 30.01.2019 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 13 din 30.01.2019 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea nr. 12 din 30.01.2019 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 628 mp în CF 52630 Groși conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 11 din 30.01.2019 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 628 mp în CF 53900 Groși conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 10 din 30.01.2019 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 12261 mp, 1148 mp și 9503 mp cuprinse în domeniul privat al comunei Groși
 • Hotărârea nr. 9 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI REGLEMENTARE DRUM DE ACCES - proiect nr. 272/2018
 • Hotărârea nr 8 din 30.01.2019 privind asigurarea serviciului de salubrizare al comunei Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 7 din 30.01.2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile proprietatea comunei Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 6 din 30.01.2019 privind schimbarea unei persoane din rândul persoanelor împuternicite să efectueze vânzarea imobilului compus din teren și 3 (trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 și 123199 - C1, 123199 - C2 și 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea nr. 5 din 30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Groși
 • Hotărârea nr. 4 din 30.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Groși, începând cu data de 1 ianuarie 2019
 • Hotărârea nr. 3 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 2 din 30.01.2019 privind aprobarea modificării sumelor în bugetul proiectului „Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș” în cadrul capitolelor 3 și 5, valoarea totală a proiectului nu se modifică, valoarea totală eligibilă și valoarea totala neeligibilă rămânând aceleași
 • Hotărârea nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2018

Fișiere atașate