Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro

Plan Urbanistic General (PUG)

04 February 2018

Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 29 aprilie 2013 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL și a Regulamentului local de urbanism al Comunei Groși , județul Maramureș

1. Regulament local de urbanism

2. Memoriu General

3. Reglementări urbanistice - zonificare scară 10000

4. Reglementări echipare edilitară scară 10000