Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Hotărâri Consiliul Local 2017

Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2017


Hotărârea 76 /20.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 75 /11.12.2017 privind modificarea unei poziții din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 19 iulie 2017 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Groși

Hotărârea 74 /11.12.2017 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 52 din 22 septembrie 2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 7767 mp în loc de 7108 mp în CF 53422 Groși

Hotărârea 73 /11.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Hotărârea 72 /11.12.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 71 /28.11.2017 privind aprobarea proiectului organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea 70 /28.11.2017 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 8552 mp, proprietate privată a comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 50646 – Groși, nr. cad 50646 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE, SERVICII”

Hotărârea 69 /28.11.2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 1367 mp și 1272 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși

Hotărârea 68 /28.11.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare iluminat public în Comuna Groși, județul Maramureș”

Hotărârea 67 /28.11.2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 60 din 10 octombrie 2017 privind implementarea proiectului „COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Hotărârea 66 /26.10.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 65 /26.10.2017 privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului în suprafață de 6053 mp, identificat prin CF 52907 – Groși, nr. cadastral 52907, din domeniul public al județului Maramureș, în domeniul public al Comunei Groși și administrarea Consiliului Local al comunei Groși

Hotărârea 64 /26.10.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

Hotărârea 63 /26.10.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 31 din 29 mai 2017 privind reglementarea și sistematizarea rutieră în comuna Groși, județul Maramureș

Hotărârea 62 /26.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 61 /26.10.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30 septembrie 2017

Hotărârea 60 /10.10.2017 privind implementarea proiectului „COMPLEX SPORTIV ÎN LOCALITATEA GROȘI, COMUNA GROȘI, JUDEȚUL MARAMUREȘ”

Hotărârea 59 /27.09.2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 2500 mp și 5267 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși

Hotărârea 58 /27.09.2017 privind publicarea anunțului de intenție cu privire la atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Hotărârea 57 /27.09.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 56 /27.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Groși în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la nivelul Școlii Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”

Hotărârea 55 /27.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Groși în Consiliul de administrație a Școlii Gimnaziale „GHEORGHE LUPAN”

Hotărârea 54 /27.09.2017 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 27 martie 2014 privind aprobarea, vânzării fără licitație publică în favoarea numitei PRUNĂ CLAUDIA-CAMELIA, a terenului concesionat, în suprafață totală de 805 mp, aparținând domeniului privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă D+P+E+M

Hotărârea 53 /27.09.2017 privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 29/2011, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Groși

Hotărârea 52 /27.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Groși, serviciu de categoria C 2

Hotărârea 51 /27.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 50 /22.09.2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 7767 mp în loc de 7108 în CF 53422 Groși conform planului de amplasament și delimitare

Hotărârea 49 /08.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 48 /10.08.2017 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 2639 mp în loc de 3200 mp în CF 53366 Groși conform planului de amplasament și delimitare

Hotărârea 47 /10.08.2017 privind transformarea unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Groși

Hotărârea 46 /10.08.2017 privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1 800 000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului

Hotărârea 45 /10.08.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 44 /19.07.2017 privind aprobarea vânzării fără licitație publică în favoarea numitei POP LUCREȚIA, a terenului concesionat, în suprafață totală de 307 mp, aparținând domeniului privat al comunei Groși, ocupat de construcție cu funcțiunea de casă P+M

Hotărârea 43 /19.07.2017 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă al Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Groși, județul Maramureș

Hotărârea 42 /19.07.2017 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Groși

Hotărârea 41 /19.07.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30 iunie 2017

Hotărârea 40 /29.06.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 39 /20.06.2017 privind implementarea proiectului „Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ocoliș, comuna Groși, județul Maramureș” prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Hotărârea 38 /20.06.2017 privind modificarea unei poziții din inventarul domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 37 /20.06.2017 privind aprobarea alocării sumei de 8 000 lei pentru organizarea evenimentului „SĂ FII ROMÂN” la Mănăstirea Habra din localitatea Groși

Hotărârea 36 /29.05.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Comunei Groși și traseul Groși – Baia Mare începând cu data de 1 iunie 2017

Hotărârea 35 /29.05.2017 privind distribuirea către populație a unităților de compostare individuală achiziționate în cadrul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș

Hotărârea 34 /29.05.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 33 /29.05.2017 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 10 500 mp, proprietate privată a comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 118406 – Baia Mare, nr. top 2780/8/2/1/1/6 și nr. top. 2765/5/8 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE, SERVICII”

Hotărârea 32 /29.05.2017 privind propunerea schimbării destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Groși, din imobil cu destinația de unitate de învățământ în imobil cu altă destinație

Hotărârea 31 /29.05.2017 privind reglementarea și sistematizarea rutieră în comuna Groși, județul Maramureș

Hotărârea 30 /29.05.2017 privind aprobarea alocării sumei de 30 000 lei pentru organizarea evenimentului „DANȚUL LA ȘURĂ” – ediția a IX-a, în localitatea Groși

Hotărârea 29 /29.05.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 28 /29.05.2017 privind aprobarea valorii de investiție pentru proiectul „Modernizare cămin cultural în localitatea Groși, Comuna Groși, județul Maramureș” și a solicitării unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 460 000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului

Hotărârea 27 /26.04.2017 privind concesionarea directă a unei parcele de teren în suprafață de 18 048 mp, proprietate privată a comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 53236 – Groși, nr. cad 53236 către S.C. DRUSAL S.A. în scopul realizării unei „Platforme pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere în vederea selectării și eliminării lor”

Hotărârea 26 /26.04.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 25 /26.04.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 martie 2017

Hotărârea 24 /07.04.2017 privind exploatarea agregatelor minerale de interes local din albia râului Lăpuș

Hotărârea 23 /30.03.2017 privind aprobarea Documentației de atribuire a contractului având ca obiect Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, partea de sud a județului cuprinzând: LOT 1: Zona 1 Sîrbi și LOT 2: Zona 4 Târgu Lăpuș

Hotărârea 22 /30.03.2017 privind aprobarea modificării Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Județul Maramureș și de adoptare a formei consolidate a acestuia

Hotărârea 21 /30.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (PARȚIAL), PENTRU CONSTRUIRE MOTEL P+2, PISCINĂ, VESTIAR, HALĂ P+1 CU BIROURI ȘI IMPREJMUIRE – proiect nr.346-574/2014

Hotărârea 20 /30.03.2017 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși

Hotărârea 19 /30.03.2017 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși

Hotărârea 18 /30.03.2017 privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă, cu strigare a unei suprafețe de 1995 mp teren, situat în localitatea Satu Nou de Jos, aparținând domeniului privat al comunei Groși, în vederea construirii unui obiectiv cu funcțiune în zona „PRESTĂRI SERVICII MEDICALE”

Hotărârea 17 /30.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 16 /16.03.2017 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren 18 048 mp și 22 912 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși

Hotărârea 15 /16.03.2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Modernizare străzi în comuna Groși, județul Maramureș”

Hotărârea 14 /16.03.2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea și modernizarea prin eficientizare energetică a iluminatului public în comuna Groși, județul Maramureș”

Hotărârea 13 /16.03.2017 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare școală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”

Hotărârea 12 /28.02.2017 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017

Hotărârea 11 /28.02.2017 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Groși pentru anul școlar 2017-2018

Hotărârea 10 /28.02.2017 privind aprobarea și însușirea documentului „ACORD DE COOPERARE” privind organizarea și desfășurarea activităților statutare prevăzute în Statutul Filialei Județene Maramuresș a Asociației Comunelor din România

Hotărârea 9 /28.02.2017 privind aprobarea și însușirea documentului „ACORD DE COOPERARE” pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern

Hotărârea 8 /28.02.2017 privind aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Muncipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2017

Hotărârea 7 /15.02.2017 privind modificarea Indicatorilor tehnico-economici privind Proiectul „Modernizare DC 47 Groși – Ocoliș km 0+000 – km 3+174,53”

Hotărârea 6 /31.01.2017 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pentru anul 2017

Hotărârea 5 /31.01.2017 privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General ( P.U.G.), al comunei Groși , având în vedere modificările care au intervenit în tendințele de dezvoltare a comunei Groși și ale limitelor administrative

Hotărârea 4 /31.01.2017 privind abrogarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 29 noiembrie 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Hotărârea 3 /31.01.2017 privind aprobarea bugetului inițial pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local al Comunei Groși pe anul 2017

Hotărârea 2 /31.01.2017 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2016

Hotărârea 1 /09.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitve din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare aferente anului 2016

09 January 2018
Hotărâri Consiliul Local 2018

 • Hotărârea nr. 61 din 14.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019
 • Hotărârea nr. 60  din 14.12.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 59 din 29.11.2018 privind aprobarea proiectului organizării Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Groși pentru anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea nr. 58 din 29.11.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 57 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al Comunei Groși în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) la nivelul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lupan” 
 • Hotărârea nr. 56 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al Comunei Groși în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Lupan” 
 • Hotărârea nr. 55 din 31.10.2018 privind aprobarea cumpărării cotei de 1/3 din terenul în suprafață de 7500 mp, solicitat în vederea proiectării și amplasării investiției „Stație de epurare pentru tratarea (epurarea) aplor uzate menajere” în localitatea Cătălina, comuna Coltău, din cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, în perioada 2014-2020”
 • Hotărârea nr. 54 din 31.10.2018 privind preluarea în domeniul public al Comunei Groși a unui bun imobil din domeniul public al județului Maramureș
 • Hotărârea nr. 53 din 31.10.2018 privind asigurarea serviciului de salubrizare al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 52 din 31.10.2018 privind modificarea redevenței anuale aferente Contractului de concesiune nr. 1 din 31 mai 2017, încheiat între Comuna Groși și SC DRUSAL SA
 • Hotărârea nr. 51 din 31.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 50 din 31.10.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30.09.2018
 • Hotărârea nr. 49 din 18.09.2018 privind avizarea ofertei de vânzare, a garanției de participare la licitație, a taxei de participare și a persoanelor împuternicite să efectueze vânzarea pentru imobilul compus din teren și clădire înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 119803 și 119803 - C1, și pentru imobilul compus din teren și 3 (trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 și 123199 - C1, 123199 - C2 și 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea nr. 48 din 18.09.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1208 mp în CF 313 Groși conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 47 din 18.09.2018 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare DC49A Groși - Chechiș km 0+000 - km 0+970,00”
 • Hotărârea nr. 46 din 18.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 45 din 23.08.2018 privind aprobarea modului de întocmire și ținere a registrului agricol
 • Hotărârea nr. 44 din 23.08.2018 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 29 din 28 iunie 2018
 • Hotărârea nr. 43 din 23.08.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 42 din 07.08.2018 privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru organizarea, în localitatea Groși, a ceremoniei de înhumare a regretatului maestru Dumitru Fărcaș, Cetățean de Onoare al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 41 din 07.08.2018 privind aprobarea restricționării traficului rutier în data de 9 august 2018, între orele 14:00 - 20:00 cu ocazia organizării, în localitatea Groși, a ceremoniei de înhumare a regretatului maestru Dumitru Fărcaș, Cetățean de Onoare al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 40 din 06.08.2018 privind aprobarea alocării sumei de 500 lei pentru organizarea Taberei de vară „Fiii Maicii Domnului”, desfășurată în perioada 07-10 august 2018, în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 39 din 31.07.2018 privind atribuirea de noi nume de străzi și atribuirea numere imobile pe aceste străzi, în Comuna Groși
 • Hotărârea nr. 38 din 31.07.2018 privind identificarea cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 37 din 31.07.2018 privind aprobarea înființării Poliției Locale a Comunei Groși ca o structură - compartiment fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al primarului comunei Groși
 • Hotărârea nr. 36 din 31.07.2018 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 2550 mp, proprietate privată a comunei, situată în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 51543 - Groși și CF 51695, nr. cadastral 51543 și 51695 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona I.1 „PRODUCȚIE, DEPOZITARE, SERVICII”
 • Hotărârea nr. 35 din 31.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 34 din 31.07.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30 iunie 2018
 • Hotărârea nr. 33 din 28.06.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 57000 mp în CF 17400 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 32 din 28.06.2018 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 357149 mp și 1772 mp cuprinse în domeniul privat al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 31 din 28.06.2018 privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 65 din 26 octombrie 2017
 • Hotărârea nr. 30 din 28.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Locuință P+M și împrejmuire” în localitatea Groși, strada Dumbravei f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 29 din 28.06.2018 privind darea în administrarea Ocolului Silvic municipal Baia Mare a suprafeței totale de 335,33 ha pădure comunală proprietate privată a comunei Groși și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 28 din 28.06.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare Parcul Eroilor - Monumentul eroilor”
 • Hotărârea nr. 27 din 28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 26 din 25.05.2018 privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren în suprafață de 8.082 mp, proprietate privată a comunei, situate în localitatea Satu Nou de Jos, Comuna Groși, identificat prin CF nr. 53117 - Groși, nr. cadastral 53117 în scopul realizării unei investiții care se încadrează în Zona GC1 - Subzona construcțiilor și amenajărilor izolate pentru gospodăria comunală - Platforme ecologice pentru activități de preluare, selectare și prelucrare a deșeurilor inerte în vederea valorificării acestora
 • Hotărârea nr. 25 din 25.05.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 24 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1061 mp în CF 53398 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 23 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 11.232 mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 22 din 27.04.2018 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 247070 mp în CF 18.222 Baia Mare conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 21 din 27.04.2018 privind acordarea unui mandat special d-lui primar Florin-Daniel BOLTEA, reprezentantul Consiliului Local al comunei Groși  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș
 • Hotărârea nr. 20 din 27.04.2018 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Modernizare strada Joseni (de la intersecția cu strada Oborului până la intersecția cu strada Bradului) și modernizare strada Cărbunăreasa (Km 0+000 – 0+480)”
 • Hotărârea nr. 19 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei pentru organizarea evenimentului “ZIUA DASCĂLULUI”,  organizat în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 18 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 15.000 lei pentru organizarea evenimentului “CONCURSUL PROFESIONAL AL SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ” - Zona Detașament Baia Mare, organizator comuna Groși
 • Hotărârea nr. 17 din 27.04.2018 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei pentru organizarea evenimentului “FESTIVALUL DANȚULUI LA ȘURĂ” – ediția a X–a, în localitatea Groși
 • Hotărârea nr. 16 din 27.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 15 din 27.04.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 martie 2018
 • Hotărârea nr. 14 din 22.03.2018 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 13 din 22.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – "LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI ÎMPREJMUIRE" în localitatea Groși, Strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 12 din 22.03.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – "LOCUINȚE COLECTIVE – P+E ȘI ÎMPREJMUIRE" în localitatea Groși, Strada Paltinului f.n., comuna Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 11 din 22.03.2018 privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea nr. 10 din 22.03.2018 privind aprobarea modificării actelor statutare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
 • Hotărârea nr. 9 din 22.03.2018 privind aprobarea instrumentării proiectului de investiție și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare scoală în comuna Groși, sat Satu Nou de Jos, județul Maramureș”
 • Hotărârea nr. 8 din 22.03.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 7 din 15.02.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minimum garantat pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 6 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2018
 • Hotărârea nr. 5 din 30.01.2018 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 4 din 30.01.2018 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2018-2019
 • Hotărârea nr. 3 din 30.01.2018 privind aprobarea Convenției de constituire a dreptului de superficie pentru imobilul situat în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș, în natura teren intravilan în suprafață de 1.272 mp., nr. cadastral 53477, înscris în CF 53477 - Groși
 • Hotărârea nr. 2 din 30.01.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2018
 • Hotărârea nr. 1 din 30.01.2018 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2017

08 February 2018
Hotărâri Consiliul Local 2019

 • Hotărârea nr. 30 din 16.05.2019 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Groși nr. 60 din 10 octombrie 2017 privind implementarea proiectului „Complex sportiv în localitatea Groși, comuna Groși, județul Maramureș”
 • Hotărârea nr. 29 din 16.05.2019 privind aprobarea alocării sumei de 40.000 lei pentru organizarea evenimentului „Festivalul Danțului la Șură” - Ediția a XI-a
 • Hotărârea nr. 28 din 16.05.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 27 din 24.04.2019 privind aprobarea neasumării de către Consiliul Local al comunei Groși a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și prestare a serviciilor în cadrul programului pentru școli al României
 • Hotărârea nr. 26 din 24.04.2019 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap la nivelul Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 25 din 24.04.2019 privind modul de valorificare a masei lemnoase din pădurile proprietate a comunei Groși, administrate de către Ocolul Silvic Municipal Baia Mare S.A.
 • Hotărârea nr. 24 din 24.04.2019 privind identificare cu elemente de carte funciară a unor imobile aparținând domeniului public al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 23 din 24.04.2019 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 1506 mp conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 22 din 24.04.2019 privind aprobarea studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Sistem de supraveghere video stradal pentru comuna Groși - Maramureș”
 • Hotărârea nr. 21 din 24.04.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 martie 2019
 • Hotărârea nr. 20 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 19 din 27.03.2019 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minimum garantat pentru anul 2019
 • Hotărârea nr. 18 din 27.02.2019 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafeței de teren de 50000 mp cuprinsă în domeniul privat al Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 17 din 27.02.2019 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru anul 2019 referitor la cheltuielile de protocol, consumul lunar de carburanți și cheltuielile cu convorbirile telefonice
 • Hotărârea nr. 16 din 27.02.2019 privind aprobarea modificării sumelor în bugetul proiectului „Modernizare DC 47 Groși - Ocoliș, Comuna Groși” în cadrul capitolului 3
 • Hotărârea nr. 15 din 27.02.2019 privind  aprobarea Raportului de activitate al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare referitor la administrarea suprafeței de 335,33 Ha pădure, descrise de Amenajamentul UB Primăria Groși, situată în extravilanul municipiului Baia Mare și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli referitor la administrarea pădurii comunale Groși pentru anul 2019
 • Hotărârea nr. 14 din 30.01.2019 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 13 din 30.01.2019 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Groși pentru anul școlar 2019-2020
 • Hotărârea nr. 12 din 30.01.2019 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 628 mp în CF 52630 Groși conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 11 din 30.01.2019 privind aprobarea înscrierii suprafeței de 628 mp în CF 53900 Groși conform planului de amplasament și delimitare
 • Hotărârea nr. 10 din 30.01.2019 privind aprobarea identificării cu elemente de carte funciară a suprafețelor de teren de 12261 mp, 1148 mp și 9503 mp cuprinse în domeniul privat al comunei Groși
 • Hotărârea nr. 9 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI REGLEMENTARE DRUM DE ACCES - proiect nr. 272/2018
 • Hotărârea nr 8 din 30.01.2019 privind asigurarea serviciului de salubrizare al comunei Groși pe anul 2019
 • Hotărârea nr. 7 din 30.01.2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile proprietatea comunei Groși, județul Maramureș
 • Hotărârea nr. 6 din 30.01.2019 privind schimbarea unei persoane din rândul persoanelor împuternicite să efectueze vânzarea imobilului compus din teren și 3 (trei) clădiri, înscris în Cartea Funciară Baia Mare cu nr. 123199 și 123199 - C1, 123199 - C2 și 123199 - C3 aflate în proprietatea S.C. Urbis S.A.
 • Hotărârea nr. 5 din 30.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Groși
 • Hotărârea nr. 4 din 30.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Groși, începând cu data de 1 ianuarie 2019
 • Hotărârea nr. 3 din 30.01.2019 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Groși
 • Hotărârea nr. 2 din 30.01.2019 privind aprobarea modificării sumelor în bugetul proiectului „Extindere rețea de canalizare în Satu Nou de Jos, Comuna Groși, județul Maramureș” în cadrul capitolelor 3 și 5, valoarea totală a proiectului nu se modifică, valoarea totală eligibilă și valoarea totala neeligibilă rămânând aceleași
 • Hotărârea nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 31 decembrie 2018

31 January 2019