Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 50, Comuna Groși, 437165

Tel.: 0262-258.685 Fax: 0262-258.804 Email: contact@primariagrosi.ro
Categorie
De la:
Pana la:

Știri și evenimente

Anunț - Cadastru sistematic

Stimați Cetățeni,
În conformitate cu Programul National de Cadastru și Carte Funciară, vă informăm că vineri, 22.02.2019, ora 09:00, proprietarii terenurilor aflate în sectoarele cadastrale 52 și 54, și anume locurile numite „Păruț”, „Țărmure”, „Staniște”, „Roșia”, „Hăitaș Moară”, „Hăitaș”, „Fundu Hăitașului”, situate pe raza localității Ocoliș, sunt rugați să se prezinte în fața fostului CAP din Ocoliș cu cartea de identitate și Titlul de Proprietate în vederea stabilirii limitelor și efectuarea de măsurători de către un topograf autorizat. Prezența este obligatorie! 
Menționăm că terenurile la care nu se pot identifica proprietarii din cauza neprezentării pe teren sau lipsa actelor de proprietate, vor trece în proprietatea UAT Groși, urmând ca situația juridică să se reglementeze ulterior identificării acestora.

11 February 2019
Anunț - Concesiune teren

Consiliul Local al Comunei Groși, jud. Maramureș, organizează licitație publică deschisă, pentru concesionarea unei suprafețe de 2550 mp teren, situat în localitatea Satu Nou de Jos.
Prețul de pornire a licitației este de 4,20 euro/mp.
Caietul de sarcini se poate obține de la sediul Primăriei Groși, la prețul de 200 lei.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 28.02.2019.
Documentația de participare se poate depune până la data de 04.03.2019, ora 12:00, la secretariatul primăriei.
Licitația va avea loc în data de 05.03.2019, ora 10:00, în sala de ședințe a Comunei Groși.
Informații suplimentare la telefon: 0262-258685, fax: 0262258804.